ବନ୍ଦ

  ସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ (ଜନ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ/ସହକାରୀ ଜନ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ/ପ୍ରଥମ ଅପିଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ

  ସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିବରଣୀ
  କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ନାମ ପଦବୀ ଇ-ମେଲ ଠିକଣା ଫୋନ ବିଷୟବସ୍ତୁ
  ଶ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଆଇଏଏସ

  କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କର ସଚିବ ତଥା ପ୍ରଥମ ଅପିଲ ଅଧିକାରୀ

  (ପ୍ରଥମ ଅପିଲ ଅଧିକାରୀ (ଏଫଏଏ))

  rdcctc[at]gov[dot]in କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ,ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ,ଜିଲ୍ଲା-କଟକ,ପିନ୍ -୭୫୩୦୦୨ ୦୬୭୧୨୫୦୭୪୭୫

  ଡ: ଶୁଭଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଓଏସ (ଏସବି)

  ଏଏଫଏ-କମ୍-ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟେରୀ

  ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ(ପିଆଇଓ)

  rdcctc[at]gov[dot]in କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ,ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ,ଜିଲ୍ଲା-କଟକ,ପିନ୍ -୭୫୩୦୦୨ ୦୬୭୧୨୬୦୮୫୦୨

  ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ବେହେରା, ଓଏଏସ

  ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେକ୍ରେଟେରୀ-କମ୍-ଏପିଆଇଓ

  ସହକାରୀ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ(ଏପିଆଇଓ)

  rdcctc[at]gov[dot]in କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ,ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ,ଜିଲ୍ଲା-କଟକ,ପିନ୍ -୭୫୩୦୦୨ ୭୦୦୮୪୩୦୧୩୨